KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Közzétételi lista:

Közzétételi lista


Fenntartói ellenőrzések:

2017.04.04.
Megállapítások:

- Az intézmény munkáját a pedagógiai programmal, illetve a többi szabályozó dokumentummal összhangban végzi.
- Az intézmény szakmai munkájának hatékonyságát, a csoportok és oktatók eredményes munkáját igazolják a helyi, megyei, országos versenyeken, fesztiválokon való részvételek eredményei, elismerései.
-A fenntartó térítési- és tandíjra vonatkozó szabályai az intézmény Házirendjében szerepelnek, a térítési- és tandíjfizetési kötelezettség alóli mentesség határozatai rendelkezésre állnak.
Az intézmény térítési- és tandíjainak befizetésére haladéktalanul fel kell szólítani azon tanulók szülőit, akik még ezt nem tették meg a 2016/2017-es tanév első félévére.
Megállapítást nyert, hogy a törvényes működés feltételei biztosítottak.

Megállapítást nyert, hogy a törvényes működés feltételei biztosítottak.

2015.04.13.

Megállapítások:
- Az intézményben folyó munka hatékonyságát és eredményességét  helyi, megyei országos versenyek, fesztiválok eredményei igazolják.
- Az intézmény házirendjében a fenntartó által elfogadott térítési és tandíj szerepel.
- A térítési és tandíjfizetési kötelezettség alól felmentett tanulókról mentességet igazoló dokumentumok készültek.
- Az SZMSZ, Házirend, Pedagógiai Program felülvizsgálata és módosítása a törvényi előírásoknak megfelelő.

Megállapítást nyert, hogy a törvényes működés feltételei biztosítottak.

2013.03.25.
Megállapítások:

- Az intézmény által leadott - az intézmény hallgatói létszámára vonatkozó - dokumentumok és tények ellenőrzése megtörtént. Eltérés nem mutatkozott.
- Az intézmény házirendjében a fenntartó által elfogadott térítési és tandíj szerepel.
- A térítési és tandíjfizetési kötelezettség alól felmentett tanulókról mentességet igazoló dokumentumok készültek.
- Az SZMSZ, Házirend, Pedagógiai Program felülvizsgálata és módosítása a törvényi előírásoknak megfelelő.

Megállapítást nyert, hogy a törvényes működés feltételei biztosítottak.

Intézményi értékelés 2015/2016

Intézményi értékelés 2014/2015


Beszámolók a fenntartónak:

Beszámoló 2015/2016


Magyar Államkincstár ellenőrzései:

2017.05.15.
Megállapítások:
Az Alba Tánc Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság fenntartásában lévő Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola vonatkozásában a támogatások elszámolásának, felhasználásának ellenőrzése a 2016.09.01-2017.12.31. terjedő időszakban.

2014.06.11.
Megállapítások:
A normatív állami hozzájárulások / normatív kötött felhasználású támogatások igénybevételének alapját képező mutatószámok megalapozottságnak, az elszámolás szabályszerűségének, a vizsgált időszakra vonatkozó költségvetési törvényekben megfogalmazott feltételei teljesülésének vizsgálata során eltérés nem mutatkozott.

A helyszíni vizsgálat során az Államkincstár jogsértést vagy hiányosságot nem tapasztalt.

Fejér Megyei Kormányhivatal ellenőrzései:


2017.03.27-04.10.
Megállapítások:
Fenntartói tevékenység törvényességi ellenőrzése dokumentumellenőrzéssel és elemzéssel.

2015.11.24-12-05.
Megállapítások:
Az Alba Tánc Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság fenntartásában lévő Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola vonatkozásában a fenntartói tevékenység törvényességi ellenőrzése során a kormányhivatal jogsértést vagy hiányosságot nem állapított meg.

2013. 11.05-12.10.

Megállapítások:
Az ellenőrzés általános célja annak megállapítása, hogy a fenntartó a nevelési-oktatási intézményt az alapító okiratban és a működéshez szükséges engedélyben meghatározottak szerint működteti-e.
A fenntartói tevékenység törvényességi ellenőrzése során a helyszíni vizsgálat alkalmával a Kormányhivatal jogsértést vagy hiányosságot nem tapasztalt.

Oktatási Hivatal ellenőrzései:

2016.05.26.
Megállapítások:
A vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés célja az intézményvezető pedagógiai és vezetői készségeinek fejlesztése az intézményvezető munkájának általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok, továbbá az intézményvezető saját céljaihoz képest elért eredményei alapján. Az ellenőrzést végző szakértők jogsértést vagy hiányosságot nem tapasztaltak. A vezetői munka eredményes, összhangban van az intézmény céljaival.Híreink

Újabb tehetséggondozó programunk zárult

2018. október 18.

Megérkezett az erdélyi Kolozsvárról az Alba Regia AMI...

További hírek »

Programajánló

ARAMI karácsonyi műsorai

2018. december 15. (szombat) 16:30
- 2018. december 16.

Táncház

További programok »

Galéria


További képek »


Regisztrált Tehetségpont

Regisztrált Tehetségpont

Alba Regia Alapfokú
Művészeti Iskola

8000 Székesfehérvár, Malom u. 6.

Tel.: (22) 501-701
Fax: (22) 312-795

http://www.arami.hu
titkarsag@arami.hu

© Minden jog fenntartva.
Adatvédelmi nyilatkozat